Privacybeleid

Deze privacy verklaring beschrijft ons privacybeleid en daarmee hoe wij jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer jij www.llocals.com bezoekt of een aankoop doet op onze website.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze webshop verkrijgen wij specifieke informatie van jou. Daaronder vallen persoonsgegevens. We gebruiken en behouden alleen de persoonsgegevens die jij rechtstreeks aan ons verstrekt in het kader van de dienst die jij aanvraagt, of waarvan bij opgave bekend is dat deze aan ons verstrekt zullen worden om te verwerken.

We gebruiken de volgende data voor de doelen zoals deze worden vermeld in de verklaring:
1. NAW gegevens
2. Telefoonnummer
3. Factuuradres
4. E-mailadres
5. Betaalinformatie

Wij geven de data die is gekoppeld aan jouw username niet door aan derden, tenzij het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die jij met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Bij vermoedens van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij de persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in ons beleid aan te geven of voor andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.